Luminor teeb koostööd Foto Tallinn 2021 kunstimessiga

Foto Tallinn 2021 messi värske koostööpartner on Luminor. Baltimaade suuruselt kolmas finantsteenuste osutaja soetab messi valikust vähemalt 3000 euro väärtuses jätkusuutlikkuse teemat avavaid teoseid ning korraldab messi päevade jooksul nii Foto Tallinna publikule kui ka Luminori klientidele suunatud kunsti investeerimist tutvustava webinari

 

Kunstiteoste ostuga soovib Luminor tõsta esile kestlikkuse teemaga tegelevaid kunstnikke ja soodustada selleteemalist diskussiooni ühiskonnas. Jätkusuutliku arengu toetamine ja keskkonnahoid on üks peamisi Luminori ühiskondliku vastutuse tegevussuundi, seda nii ettevõtte enda töös kui ka järjest enam nii koostööpartnerite kui ka klientide suunal. 

 

Messi programmi osana toimuva webinari eesmärk on samuti laiemalt tutvustada kunsti kui investeerimisvõimalust. Webinari raames uuritakse kunstituru trende, arutletakse kunsti kogumise üle investeerimise perspektiivist ja tutvutakse 3 aastat tagasi esmakordselt avalikustatud ja seejärel pidevalt täienenud Eesti Kunstiindeksi andmekogu olulisemaid järeldusi. Webinari kõnelejad ja ajakava avalikustatakse Foto Tallinna kodulehel augustikuu jooksul. 

 

Foto Tallinn