Annika Haas

Annika Haas (1974) on Eesti fotokunstnik. Dokumentalistina on ta huvitatud peamiselt inimestest nende piiratud ja suletud keskkondades, mis funktsioneerivad sisemiste reeglite toel. Autonoomsete kogukondade eripära seisneb nende vastuseisus valitsevale enamusele, kohati isegi kogule ühiskonnale. Seetõttu valiski ta oma projektide peamiseks uurimisteemaks eksisteerimise sellistes konfliktsetes situatsioonides. Viimastes töödes ületab Haas fotograafia piire, ühendades erinevaid meediume nagu foto, video, heli ja valgus. 

 

Ühiskonnagrupid, mis erinevad üldisest rahvahulgast, kajastavad hästi kogu ühiskonda. Fotoprojekt “Eesti moslemikogukonna anatoomia” annab võimaluse heita pilk iseendile ja sajandeid Eestis eksisteerinud moslemite kogukonnale, et saada aimu selle erinevatest kihistustest ja ajaloost, mis on seotud rändekultuuriga. Kartes mitmeid mõjutusi väljapoolt maailmast, näeme me peeglis ja mujal seda, mida me tahame näha, mitte seda, mis seal on.

 

Foto ja valguse installatsioon “Minarett” koosneb ajaloolistest ja tänapäevastest fotodest (~ 200 fotot). Eestis käib suur arutelu mošeede ehitamise üle. Üldine arvamus on, et mošee Eestisse ei sobi ja tekitaks ainult probleeme. Kuid laiem üldsus ei tea, et mošee eksisteeris ja eksisteerib Eestis nagunii. Teine teos koosneb kohalike moslemite portreedest. Need tõstatavad küsimuse: miks ei saa moslemid Eesti ühiskonnas välja näha nagu moslemid? Miks on see neile ohtlik? 

 

www.instagram.com/annikahaasphotography/

Foto Tallinn