Bita Razavi

Bita Razavi (1983) elab ja töötab Helsingis ja Tartus. Razavi praktika keskmes on sotsiaalsete süsteemide sisemise toimimise vaatlemine seoses poliitiliste struktuuride ja ajaloolise tähtsusega riiklike sündmustega erinevates riikides. Ta on eksponeerinud oma töid Soome fotograafiamuuseumis, Cité International des Arts’is, Fotografisk keskuses Kopenhaagenis, Göteborgi rahvusvahelisel kaasaegse kunsti biennaalil, Riia riiklikus kunstimuuseumis. Razavi oli Oskar Öflundi fondi 2017. aasta peaauhinna saaja. 

 

Paljud näivad muretsevat tehnoloogia arengu pärast ja kujutavad ette terminaatori-laadset viimsepäeva stsenaariumi. “The Dog Days Will Be Over Soon” pakub alternatiivsemat pilti ja sentimentaalsemat perspektiivi. 

 

Seeria keskendub füüsiliste ja digitaalsete kogemuste ning kunstlike ja looduslike ruumide vahelistele piirseisunditele. Fotoseeria meenutab kullatud raamides klassikalist maastikumaali. Tegelikult on need aga videomängude kuvatõmmised – kaunid arvuti poolt loodud maastikud. Razavi läheneb valguse efemeersele olemusele ja selle mõjule värvidele impressionistlikult. Seejuures salvestab ta ikka ja jälle sama kaadrit erinevates valguse- ja ilmastikuoludes, kõik see toimub arvutimängu keskkonnas sees. Tema skulptuuride seeria hüljatud mänguelektroonika ja taimedega pakub välja aga veel ühe võimaliku suhte orgaanilise ja digitaalse vahel. 

 

www.bitarazavi.com

Foto Tallinn