Elizabeth Gabrielle Lee

Elizabeth Gabrielle Lee (SG/GB, s 1994) on interdistsiplinaarne praktik ja õppejõud. Tema kunstipraktika koosneb fotograafiast, liikuvast pildist ja tekstist ning juhindub korduvast aeglasest vägivallast ning mõistete “lähedal” ja “mujal” vahelisest dünaamikast. Üritades teadmiste tootmise vahendeid desarmeerida, püüab ta oma praktikas hoiduda vähendamisest ja lõpetamisest. Tema kultuuriuuringud laienevad Ida- ja Kagu-Aasiasse, kus ta juhib XINGi uurimis- ja kuraatoriplatvormi, mille keskmes on piirkonna kunstipraktikate poliitika ja poeetika.

 

„We’ve got the sun under our skin“ on fotode ja tekstide seeria, mis illustreerib koloniaalkirjanduse mõju kaasaegsele identiteedile ja „Teise“ konstrueerimisele. Koloniaalajastu Malaya kohta kirjutatud 19.-21. sajandi reisikirjadest, etnograafilistest kirjeldustest ja romaanidest pärinevad lõigud toimivad visuaalsete partituuridena, mis dikteerivad piltide loomist, mis on kõik pildistatud Suurbritannias. 

 

Rekonstrueeritud stseenid, mis on loodud reaktsioonina kunagise Malaya homogeensele kujutamisele, üritavad demüstifitseerida romantiseeritud nägemusi ja õõnestada kirjutistes kajavat orientalistlikku pilku. Juhtides tähelepanu koloniaalkirjanduse võimsusele, mida muidu nähakse imperiaalse sidususe vahendina, üritab „We’ve got the sun under our skin“ nihestada aeglast vägivalda, mida lääne teadmiste tootmine on edasi kandnud ja kogunud.

 

www.elizabethgabriellelee.com

Foto Tallinn