Hanane El Ouardani

Hanane El Ouardani (NL, s 1994) elab ja töötab Amsterdamis. 2018. aastal lõpetas ta Haagi Kuningliku Kunstiakadeemia. El Ouardani kadestab neid, kellel on selge ja tugev kuuluvustunne, ning samal ajal hindab ta kõigest väljaspool olemist, kuna see võimaldab tal haarata endasse mitmeid erinevusi, mis muudavad igaühe meist ainulaadseks. Tema töid inspireerib sageli üldine arusaam representatsioonist, kodust, stereotüüpidest ja sotsiaalsest staatusest ühiskonnas. Ta püüab luua subjektiivseid dokumentaalprojekte, mis saavad alguse väikestest, isiklikest teemadest, kuid mis võivad samas rääkida suurema loo kultuuride sulandumisest.

 

Õpingute ajal, ja oma identiteedi üle järele mõeldes, on tal tekkinud tugev side oma vanemate sünnikohaga – Rifi mägedes asuva Nadori linna ümbrusega. Rifi mägedes suvepuhkustel kogetud lugusid uurides alustab ta visuaalset dialoogi, küsides: mis on kodu? Ja kuhu me kuulume transnatsionaalses ühiskonnas? Kuidas saab „kodu” tunnet taastada, samas langemata korduvatesse kultuuriklišeedesse?


„The Skies are Blue, The Walls are Red“ on visuaalne päevik, mis mõtiskleb diasporaa identiteedi erinevate kihistuste üle. Piltidel jälgitakse linnatänavate igapäevaelu, pöörates suurt tähelepanu arhitektuurilistele eripäradele, reklaamidele, kohalike müüjate pakkumistele  ja inimestele – eeskätt meestele. Kuidas saab kujutada oma juuri, tundmata end oma kultuurist võõrdununa? Kõik pildid lähtuvad ühest küsimusest – kas see olen mina? Projekt uurib identiteedi mõistet väljaspool elanud inimese vaatenurgast, seades kahtluse alla selle mõiste kehtivuse ja tekitades vestluse kunstniku ja koha vahel, mida ta koduks kutsub.

 

www.hananelouardani.com

Foto Tallinn