Kristina Õllek & Kert Viiart

Kristina Õllek (1989) on visuaalkunstnik, kes baseerub Haagis (NL) ja Tallinnas. Ta töötab fotograafia, video ja installatsiooni valdkonnas, keskendudes representatsiooniprotsessidele, geoloogilisele mateeriale ja inimloodud keskkondadele. Ta on huvitatud piiridest selle vahel, mida me näeme ning kasutame kujutise ja ruumina, eriti tänapäeval, kiiresti areneva tehnoloogia ja antropotseeni ajastul. Tema töid on hiljuti näidatud mitmetel rahvusvahelistel grupi- ja isikunäitustel Eestis ja mujal.

 

Kert Viiart (1989) on Eesti graafiline disainer ja visuaalkunstnik, kes hetkel elab Haagis (NL). Oma praktikas tegeleb ta tehnoloogia arengu mõjuga visuaalsele keelele, uurides virtuaalsete representatsioonide suhteid igapäevaste objektide ja keskkondadega. 

 

“Displacers” (2017) on 9-osalisest fotograafilisest akrüülvormist koosnev installatsioon, mis antropotseeni ajastul läbi plasti ja geoloogia adresseerib tuleviku arheoloogiat. Teoses on omavahel ühendatud kujutised suletud marmorikarjäärist Pentelicuse mäel (mis on kuulus Pentelicuse marmori poolest, mida kasutati Ateena akropoli ja teiste muistsete Ateena hoonete ehituses) ja 3D plastisulam. Need kaks kihistust ilmnevad koos ning moodustavad uue plastiglomeraatkivimi vormi – kivitüübi, mis on segu looduslikest ja toodetud materjalidest nagu plastik. Plastiglomeraat avastati esmakordselt 2006. aastal ja seda on peetud antropotseeni potentsiaalseks tähistajaks. Teose “Displacers” skulpturaalsed vormid on eksponeeritud põrandal ning pakuvad museoloogilise düstoopilise ettekujutuse tuleviku geograafilistest kihistustest. 

 

www.kristinaollek.com

www.instagram.com/kert.viiart/

Foto Tallinn