Kristina Õllek

Kristina Õllek (1989) on fotograafia, video ja installatsiooni valdkonnas tegutsev visuaalkunstnik, kes keskendub representatsiooniprotsessidele, geoloogilisele mateeriale ja inimtekkelisele keskkonnale. Teda huvitavad piirid selle vahel, mida me näeme ning kasutame kujutise ja ruumina, eriti nüüdsel antropotseeni ajastul, kiiresti areneva tehnoloogia keskel. Õllek on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia magistriõppe ning ta on kahel korral pälvinud Noore Kunstniku preemia, 2013. ja 2016. aastal. Tema teoseid on viimasel ajal näidatud mitmetel erinevatel rahvusvahelistel grupi- ja isikunäitustel Eestis ja välismaal. 

 

“Filter feeders, double binds and other silicones” on osa fotoinstallatsioonist, mis põhineb Õlleku käimasoleval uurimistööl antropotseeni mõjudest mereökoloogiale, keskendudes Põhjamerele ja selle filtreerijatele – sinimerekarpidele, austritele ja laienevale meduuside populatsioonile. Alates eelmise aasta septembrist on Õllek elanud Haagis, Põhjamere rannikul, millest on arenenud huvi filtreerivate organismite vastu nagu rannakarbid ja austrid. Nad on filtreerijad, mis tähendab, et nad puhastavad vett ja toimivad saastatud vee filtritena ning neid peetakse ökosüsteemide insenerideks. Hollandis on palju austrite ja sinimerekarpide kasvandusi (vesiviljelus), enamik neist asub Zeelandis, piirkonnas, mis jääb suuresti allapoole merepinda ja mida peetakse Hollandi üheks kõige rohkem inimese poolt kujundatud piirkonnaks (1953. aastal toimus seal Hollandi ajaloo kõige laastavam üleujutus, peale mida loodi Deltaworksi Neeljte Jansi tamm). Käimasoleva töö käigus uurib kunstnik spekulatiivseid eeldusi ja tulevikustsenaariume, mis puudutavad mereelustiku muutuseid, mere temperatuuri tõusu ja reostust.

 

www.kristinaollek.com

Foto Tallinn